Farma starego McDonalda

Farma starego McDonalda jest grą doskonale ćwiczącą pamięć i spostrzegawczość, a jednocześnie dającą mnóstwo zabawy. Doskonale sprawdzi się w gronie od dwóch do pięciu osób.

Do przygotowania Farmy potrzebujemy sześciu kartek A4. Każdą z nich składamy trzykrotnie na pół, po czym rozkładamy, otrzymując w ten sposób osiem równych, prostokątnych pól. Wszystkie pola na każdej z kartek wypełniamy rysunkiem jednego typu zwierzęcia. Dzięki temu otrzymamy czterdzieści osiem wizerunków sześciu zwierzaków w ośmiu kopiach każdy. Jeśli trzymamy się tematyki farmy, to te zwierzątka to: owca, kura, krowa, świnia, kot i pies. Wytnijmy równo wszystkie czterdzieści osiem kart, potasujmy je i rozdajmy wszystkim wszystkie karty. Gracz bierze wszystkie karty i nie podglądając ich, układa przed sobą w zakryty stos.

Zaczyna najmłodszy gracz. Odkrywa kartę ze swojego stosu i kładzie ją na środku stołu, a następnie wydaje z siebie odgłos charakterystyczny dla danego zwierzęcia (“bee”, “koko”, etc.). Kolejny gracz odsłania kartę ze swojego stosu i kładzie ją na wierzch odłożonej na środek stołu karty. Musi teraz wydać odgłos swojego zwierzęcia, a potem zwierzęcia pod spodem. Kolejny gracz postępuje podobnie, w DOKŁADNEJ KOLEJNOŚCI OD GÓRY DO DOŁU wydając odgłosy zwierząt.

Przykładowo: Jeżeli pierwszym zwierzęciem była krowa, na którą położono świnkę, na którą położono psa, to prawidłową kolejnością odgłosów jest: Hau-Chrum-Muu.

Jeżeli gracz, którego jest kolej, pomyli się (pozostali pilnują!) lub zapomni, jakie odgłosy powinien wydawać, zbiera wszystkie karty ze środka stołu i zakryte wkłada pod swoim stosem.

Gra może skończyć się na dwa sposoby, w zależności od tego, jak się umówicie:

  1. Wygrywa gracz, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich kart (wtedy gra będzie dużo szybsza).
  2. Przegrywa gracz, który jako ostatni zostanie przy stole.

Jeśli chcecie dodać grze nieco pikanterii, na jednym zwierzątku z każdego rodzaju narysuje dwie przeciwstawne strzałki (jako ikonę, w prawym dolnym rogu). Jeśli taki symbol zostanie odsłonięty, odgłosy należy teraz wydawać w kolejności OD SPODU stosu na stole. Ponowne jego pojawienie się przywraca oryginalny “kierunek” wydawania odgłosów.

Kolorowe kształty zobacz
Piłkarzyki zobacz
Pasjans zobacz
Zobacz pozostałe gry

Cookies

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

x

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

Dane osobowe użytkowników Serwisu www.milionysposobownanude.pl przetwarzane są zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

  1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

  1. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Ci treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. Analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu milionysposobownanude.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie Serwisu.

x